ทะเบียนจองหนังสือส่ง
ทะเบียนตรวจสอบและจองหนังสือส่ง

แจ้งผู้ที่จะจองหมายเลขหนังสือส่ง

  • เมื่อต้องการออกเลขหนังสือส่งหรือหนังสือภายนอก ให้ตรวจสอบเลขล่าสุดก่อนกรอก Google Form ก่อนเสมอ โดยสามารถดูเลขล่าสุดได้ด้านล่าง
  • หากพบว่าเลขที่จะกรอกในแบบฟอร์มซ้ำกันกับในที่ตรวจสอบเลข หรือเลขไม่ได้รันให้ ให้แจ้งครูศิริชัย นพพล ทันที 
  • กรณีที่เลขรันตามปกติ เมื่อกรอกข้อมูลครั้งแรก แต่จะออกเลขเพิ่มอีก แต่เลขยังซ้ำกับเลขที่กรอกไปก่อนหน้านี้ ให้กดลุกศรกลับ 1 ครั้ง เพื่อรันเลขใหม่ หากยังไม่ได้ให้ติดต่อครูศิริชัย นพพล 
  • เมื่อออกเลขแล้ว ท่านสามารถนำเลขนี้ไปกรอกในหนังสือราชการของท่านได้เลย
กรุณาตรวจสอบเลขหนังสือส่งก่อนออกเลขหนังสือส่ง

แจ้งผู้ที่ต้องการตรวจสอบทะเบียนหนังสือส่ง

ท่านสามารดูได้ผ่านเมลล์โรงเรียนเท่านั้น

หากไม่สามารถดูข้อมูลผ่านหน้าเว็บนี้ได้  โดยเฉพาะหากท่านเปิดผ่านโทรศัพท์/สมาร์ทโฟน  โปรดคลิกลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/16B5HBNyhekuehKKaulsDbexcg3mlDRcn9AgdJCtASUY/edit?usp=drivesdk
ผู้กรอกข้อมูลต้องใช้ เมลล์โรงเรียนในการกรอกข้อมูลเท่านั้น

ท่านสามารถกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บนี้ได้เพื่อออกเลขหนังสือส่ง โดยเฉพาะหากท่านเปิดผ่านโทรศัพท์/สมาร์ทโฟน โปรดคลิกลิงค์นี้ https://forms.gle/vdjMGF2VZJPMZ4Xy5

หากท่านกรอกข้อมูลผิดพลาด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ติดต่อครูศิริชัย นพพล หัวหน้าฝ่ายสำนักงานกลุ่มอำนวยการ หรือและนางอมรรัตน์ อินทสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
 
 
งานสารบรรณ หนังสือทางราชการ
คลิก : https://www.facebook.com/sharedsaradd/posts/pfbid026N15bKXJxi6KZob91CqxcGVVzDA6QNhLLJHyqFi9g7y7H6cmnNdpWM5Fjt5eka3Tl