ตรวจสอบทะเบียนหนังสือส่ง
ตรวจสอบทะเบียนหนังสือส่ง

แจ้งผู้ที่ต้องการตรวจสอบทะเบียนหนังสือส่ง

ท่านสามารดูได้ผ่านเมลล์โรงเรียนเท่านั้น

หากไม่สามารถดูข้อมูลผ่านหน้าเว็บนี้ได้  โดยเฉพาะหากท่านเปิดผ่านโทรศัพท์/สมาร์ทโฟน  โปรดคลิกลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/16B5HBNyhekuehKKaulsDbexcg3mlDRcn9AgdJCtASUY/edit?usp=drivesdk

หากท่านกรอกข้อมูลผิดพลาด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ติดต่อครูศิริชัย นพพล หัวหน้าฝ่ายสำนักงานกลุ่มอำนวยการ หรือนางอมรรัตน์ อินทสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง