ทะเบียนจองบันทึกข้อความ
ทะเบียนตรวจสอบและจองเลขบันทึกข้อความ

แจ้งผู้ที่จะจองเลขบันทึกข้อความ

  • เมื่อต้องการออกเลขบันทึกข้อความ ให้ตรวจสอบเลขล่าสุดก่อนกรอก Google Form ก่อนเสมอ โดยสามารถดูเลขล่าสุดได้ด้านล่างของหน้านี้
  • หากพบว่าเลขที่จะกรอกในแบบฟอร์มซ้ำกันกับในที่ตรวจสอบเลข หรือเลขไม่ได้รันให้ ให้แจ้งครูศิริชัย นพพล ทันที 
  • กรณีที่เลขรันตามปกติ เมื่อกรอกข้อมูลครั้งแรก แต่จะออกเลขเพิ่มอีก แต่เลขยังซ้ำกับเลขที่กรอกไปก่อนหน้านี้ ให้กดลุกศรกลับ 1 ครั้ง เพื่อรันเลขใหม่ หากยังไม่ได้ให้ติดต่อครูศิริชัย นพพล 
  • เมื่อออกเลขแล้ว ท่านสามารถนำเลขนี้ไปกรอกในหนังสือราชการของท่านได้เลย

กรุณาตรวจสอบทะเบียนบันทึกข้อความก่อยกรอกแบบฟอร์มขอเลขบันทึกข้อความ

ท่านสามารดูได้ผ่านเมลล์โรงเรียนเท่านั้น

หากไม่สามารถดูข้อมูลผ่านหน้าเว็บนี้ได้  โดยเฉพาะหากท่านเปิดผ่านโทรศัพท์/สมาร์ทโฟน  โปรดคลิกลิงค์นี้ https://shorturl.asia/6uCjs

ผู้กรอกข้อมูลต้องใช้ เมลล์โรงเรียนในการกรอกข้อมูลเท่านั้น

หากไม่สามารถกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บนี้ได้  โดยเฉพาะหากท่านเปิดผ่านโทรศัพท์/สมาร์ทโฟน โปรดคลิกลิงค์นี้ https://forms.gle/L1KP5ubUbye8auor6 

หากท่านกรอกข้อมูลผิดพลาด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ติดต่อครูศิริชัย นพพล หัวหน้าฝ่ายสำนักงานกลุ่มอำนวยการ หรือนางอมรรัตน์ อินทสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
 


งานสารบรรณ หนังสือทางราชการ
คลิก : https://www.facebook.com/sharedsaradd/posts/pfbid026N15bKXJxi6KZob91CqxcGVVzDA6QNhLLJHyqFi9g7y7H6cmnNdpWM5Fjt5eka3Tl