ทะเบียนจองเลขประกาศ
ทะเบียนตรวจสอบและจองเลขประกาศ

แจ้งผู้ที่จะจองหมายเลขประกาศ

  • เมื่อต้องการออกเลขประกาศ ให้ตรวจสอบเลขล่าสุดก่อนกรอก Google Form ก่อนเสมอ โดยสามารถดูเลขล่าสุดได้ด้านล่างนี้
  • หากพบว่าเลขที่จะกรอกในแบบฟอร์มซ้ำกันกับในที่ตรวจสอบเลข หรือเลขไม่ได้รันให้ ให้แจ้งครูศิริชัย นพพล ทันที 
  • กรณีที่เลขรันตามปกติ เมื่อกรอกข้อมูลครั้งแรก แต่จะออกเลขเพิ่มอีก แต่เลขยังซ้ำกับเลขที่กรอกไปก่อนหน้านี้ ให้กดลุกศรย้อนกลับ 1 ครั้ง เพื่อรันเลขใหม่ หากยังไม่ได้ให้ติดต่อครูศิริชัย นพพล 
  • เมื่อออกเลขแล้ว ท่านสามารถนำเลขนี้ไปกรอกในหนังสือราชการของท่านได้เลย

กรุณาตรวจสอบเลขประกาศก่อนออกเลขประกาศ

ท่านสามารดูได้ผ่านเมลล์โรงเรียนเท่านั้น

หากไม่สามารถดูข้อมูลผ่านหน้าเว็บนี้ได้  โดยเฉพาะหากท่านเปิดผ่านโทรศัพท์/สมาร์ทโฟน  โปรดคลิกลิงค์นี้ https://shorturl.asia/8sg9r

 

หากท่านกรอกข้อมูลผิดพลาด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ติดต่อครูศิริชัย นพพล หัวหน้าฝ่ายสำนักงานกลุ่มอำนวยการ หรือนางอมรรัตน์ อินทสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

ออกเลขประกาศ

ผู้กรอกข้อมูลต้องใช้ เมลล์โรงเรียนในการกรอกข้อมูลเท่านั้น

หากไม่สามารถกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บนี้ได้  โดยเฉพาะหากท่านเปิดผ่านโทรศัพท์/สมาร์ทโฟน  โปรดคลิกลิงค์นี้ https://forms.gle/8RDKtRhn5oPGTuVM6 

หากท่านกรอกข้อมูลผิดพลาด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ติดต่อครูศิริชัย นพพล หัวหน้าฝ่ายสำนักงานกลุ่มอำนวยการ หรือนางอมรรัตน์ อินทสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง


 


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.97 KB
งานสารบรรณ หนังสือทางราชการ
คลิก :
https://www.facebook.com/sharedsaradd/posts/pfbid026N15bKXJxi6KZob91CqxcGVVzDA6QNhLLJHyqFi9g7y7H6cmnNdpWM5Fjt5eka3Tl