หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
E - Book เล่มหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา หน่วยที่ 12


หรือคลิกลิงค์ https://online.fliphtml5.com/wdace/memu/

หรือดาวน์โหลด PDF คลิก https://drive.google.com/file/d/13zm60P7vMHvkB26y5CeZv-0PVUnR9lk0/view 
E - Book แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช 23 อำเภอ


หรือคลิกลิงค์ https://online.fliphtml5.com/wdace/hbog/
 
เส้นทางท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะ นครศรีธรรมราช


หรือคลิกลิงค์ https://fliphtml5.com/wdace/upsh
 
นครฯ ชุมชนสีเขียวเที่ยวได้ทั้งปี
วีดิทัศน์บรรยายสรุปประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ภาษาไทย 
วีดิทัศน์บรรยายสรุปประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ภาษอังกฤษ
 
ทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรหลังการเรียนรู้


หรือคลิกลิงค์ https://forms.gle/AWJykGxJm967XZmZ6
 
สืบค้นเกียรติบัตร หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช