นาฏศิลป์งานมหกรรมวิชาการ56
รำไทยอนุรักษ์มหกรรมวิชาการ56