ภาพกิจกรรม
16 มีนาคม 2564 ดร.สันติกร รักสองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ ฯ
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ดร.สันติกร รักสองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา ได้รับเกียรติจากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขนอมเป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2564,17:33   อ่าน 98 ครั้ง