ประกาศของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา (ยกเลิกประกาศฉบับนี้) 13 พฤษภาคม 2564

ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา
(ยกเลิกประกาศฉบับนี้)
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินกำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19)

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
---------------------------------

ขอให้ทุกท่านอ่านรายละเอียดในประกาศอย่างละเอียด เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2564,07:58   อ่าน 614 ครั้ง