ประกาศของโรงเรียน
ประกาศ ผลการสอบแยกห้องเรียนและแผนการเรียน ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา

      เรื่อง คะแนนสอบแยกแผนการเรียนและรายชื่อนักเรียนตามแผนการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ด้วยโรงเรียนขนอมพิทยาได้ดำเนินสอบแยกแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
     บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศคะแนนสอบแยกแผนการเรียนและรายชื่อนักเรียนแยกตามแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ห้องเรียน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,18:25   อ่าน 662 ครั้ง