ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชพฤกษ์ลาช่อ ลูกพ่อนารายณ์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
ราชพฤกษ์ลาช่อ ลูกพ่อนารายณ์
30 มีนาคม 2564 โรงเรียนขนอมพิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยกิจกรรมในวันนี้ มีตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อรุ่นน้อง จากนั้นนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ๋ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแถวรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อมอบของที่ระลึกจากน้องสู่พี่ และเข้าสู่หอประชุม โดยมีคณะครูร่วมกันประดับสัญลักษณ์ "ราชพฤกษ์ลาช่อ" ในการนี้ นายสมพร ผลอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทปัจฉิมิเทศ ครูอวยพร อิศรเดช ตัวแทนครูกล่าวความรู้สึก จากนั้นมีการเสวนาในหวข้อ "เปิดประตูมองหาตัวตนสู่ความสำเร็จ" โดยครูธาราทิพย์ มณีอร่าม และกิจกรรมศิษย์อำลาครู โดยนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รับการผูกข้อมือจากประธาน คณะครูและบุคลากร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,12:37   อ่าน 64 ครั้ง