ข่าวประชาสัมพันธ์
ไป...ใจผูกพัน มา...ร่วมสร้างสรรค์ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสต้อนรับครูใหม่ ฯ
31 มีนาคม 2564 โรงเรียนขนอมพิทยา จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสต้อนรับครูใหม่ 2 ท่าน คือ นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัย ครูสุขศึกษา ฯ จากโรงเรียนทุ่งสง และนางอังคณา จงรักวิทย์ ครูวิทยาศาสตร์ ฯ จากโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา และในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการเลี้ยงอำลา นางสาวฉัตรพิไล จันทร์ราม ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ที่จะต้องย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนนาขยาด จังหวัดพัทลุง ตลอดจนเป็นการเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในคราวเดียวกัน โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกรื่นเริง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,21:50   อ่าน 48 ครั้ง