ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1/1 1/2 1/3 และม.4/1 ในวันที่ 31 พ.ค. 64
แจ้งนักเรียน ชั้นม.1/1 1/2 1/3 และ4/1
เรื่องการมาปฐมนิเทศในวันที่ 31 พ.ค. 2564 มีการปรับเวลาและสถานที่ ดังนี้
1.ใช้ห้องประชุมตาลคู่ ทุกชั้นเรียน
2. 8.30-9.30 น ห้อง ม.1/1และม.1/2
3. 9.30-10.30 น ห้อง ม.1/3
4. 10.30 -11.30 น ห้องม.4/1
หลังการปฐมนิเทศ นักเรียนรับหนังสือและสมุด ได้บริเวณ หน้าห้องสมุด ซึ่งครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการแจกนักเรียน ดังแผนภาพนี้
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2564,13:25   อ่าน 65 ครั้ง