ข่าวประชาสัมพันธ์
13 01 65 รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. สภาพการดำเนินการ ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานหรือPA
13 มกราคม 2565 โรงเรียนขนอมพิทยา ให้การต้อนรับคณะ ก.ค.ศ. ผู้บริหาร สพม.นศ. และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ในการรับฟังสภาพการดำเนินการประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำข้อตกลง ว9 PA ของโรงเรียนขนอมพิทยา และโรงเรียนในคลัสเตอร์ 4
โดยในวันนี้ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 (ภว.1) และคณะ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการ สพม.นศ. นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพม.นศ.ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังสภาพการดำเนินการ ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานหรือPA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนขนอมพิทยา และโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตที่ 4 เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,10:50   อ่าน 34 ครั้ง