ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.โรงเรียนขนอมพิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biffing) (อ่าน 9) 15 พ.ค. 62
ยกเลิกประกาศเชิญชวน (อ่าน 7) 15 พ.ค. 62