รายงานสถานการณ์ COVID - 19 ข.พ.
รายงานสถานการณ์การCOVID - 19 ของโรงเรียนขนอมพิทยา ณ วันที่ 6 มกราคา 2565
รายงานสถานการณ์การCOVID - 19 ของโรงเรียนขนอมพิทยา ณ วันที่ 5 มกราคา 2565
รายงานสถานการณ์การCOVID - 19 ของโรงเรียนขนอมพิทยา ณ วันที่ 3 มกราคา 2565
รายงานสถานการณ์การCOVID - 19 ของโรงเรียนขนอมพิทยา ณ วันที่ 2 มกราคา 2565
รายงานสถานการณ์การCOVID - 19 ของโรงเรียนขนอมพิทยา ณ วันที่ 1 มกราคา 2565
รายงานสถานการณ์การCOVID - 19 ของโรงเรียนขนอมพิทยา ณ วันที่ 3 ธ.ค. 64
รายงานสถานการณ์การCOVID - 19 ของโรงเรียนขนอมพิทยา ณ วันที่ 26 พ.ย. 64
รายงานสถานการณ์การCOVID - 19 ของโรงเรียนขนอมพิทยา ณ วันที่ 13 พ.ย. 64
รายงานสถานการณ์การCOVID - 19 ของโรงเรียนขนอมพิทยา ณ วันที่ 5 พ.ย. 64
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและการรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID - 19) ของโรงเรียนขนอมพิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูล : งานป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - 19
ออกแบบ : นางสาวกมลชนก ปรีชา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู