ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 63
ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 63
ประกาศยกเว้นการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 63
แบบแจ้งความประสงค์ในการสมัครเรียนชั้นม.1และม.4
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 63
สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562 รายการก่อสร้างสนามเซปัคตะกร้อ โรงเรียนขนอมพิทยา
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562 รายการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.โรงเรียนขนอมพิทยา
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว หน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 60
ประกาศรับสมัครครู ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 60
ประกาศรายผลการสอบแยกชั้นเรียน ม.1 ปีการศึกษา2560
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบนักเรียน ม.4 สายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา2560
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบนักเรียน ม.4 สายศิลป์ ปีการศึกษา2560
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อห้องสอบนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูต่างชาติ วันที่27-31มีนาคม60
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อพัฒนาการศึกษา ณโรงเรียนขนอมพิทยา
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 59