ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบแจ้งความประสงค์ในการสมัครเรียนชั้นม.1และม.4 (อ่าน 23) 21 มี.ค. 63
สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (อ่าน 184) 08 ม.ค. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562 รายการก่อสร้างสนามเซปัคตะกร้อ โรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 409) 29 เม.ย. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562 รายการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.โรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 389) 29 เม.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 811) 07 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 ม.1 และ ม.4 (อ่าน 876) 15 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1482) 15 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว หน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 1365) 20 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 1111) 18 ต.ค. 60
ประกาศรับสมัครครู ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (อ่าน 1241) 09 ต.ค. 60
ประกาศรายผลการสอบแยกชั้นเรียน ม.1 ปีการศึกษา2560 (อ่าน 1948) 11 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบนักเรียน ม.4 สายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา2560 (อ่าน 1499) 11 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบนักเรียน ม.4 สายศิลป์ ปีการศึกษา2560 (อ่าน 1630) 11 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อห้องสอบนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 980) 03 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 908) 28 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูต่างชาติ วันที่27-31มีนาคม60 (อ่าน 834) 28 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อพัฒนาการศึกษา ณโรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 1117) 24 พ.ค. 59
เชิญชวนร่วมงานสภากาแฟยามเช้า ครั้งที่ 2 ณ (อ่าน 935) 12 ก.พ. 59
เชิญชวน ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 (อ่าน 1084) 29 ธ.ค. 58
ประกาศผลสอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 4451) 02 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2753) 30 มี.ค. 58
ครูและบุคลากรสามารถโหลดแบบฟอร์มทางราชการในเว็บได้แล้วค่ะ (อ่าน 1202) 28 ม.ค. 58
รับสมัครนักเรียนชั้นม.6เข้าสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (อ่าน 1371) 12 พ.ย. 57
โครงการหนึ่งใจติวให้น้อง (อ่าน 1770) 05 ส.ค. 57
ครูและบุคลากรท่านใดต้องการเข้าใช้งานระบบฝากไฟล์เอกสาร สามารถขอเปิดใช้ได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ค่ะ (อ่าน 1125) 25 มิ.ย. 57
ประกาศหยุดเรียน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557 (อ่าน 1760) 23 พ.ค. 57
ระบบอินเทอร์เน็ตกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง (อ่าน 1234) 11 ธ.ค. 56
ไม่ประกาศผลสอบผ่านระบบอินเทอรเน็ต (อ่าน 1368) 07 ต.ค. 56
การสอบคัดเลือกนร.ม.3เข้าเป็นนักเรียนทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 1346) 29 ส.ค. 56
สรุปรางวัลการแข่งขันมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 23 (อ่าน 1366) 27 ส.ค. 56
ขณะนี้ทางร.ร.ได้ติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเรียบร้อยแล้ว (อ่าน 1192) 09 ส.ค. 56
รับสมัครนักเรียนชั้นม.6เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สู่มหาวิทยาลัย (อ่าน 1172) 15 ก.ค. 56
ตอนนี้เว็บไซต์ร.ร.ขนอมพิทยาเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ (อ่าน 3160) 02 ก.ค. 56
ขนอมพิทยา จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 1 ก.ค. 56 (อ่าน 2130) 19 มิ.ย. 56
การจัดกิจกรรมวัน สุนทรภู่ 26 มิ.ย 56 (อ่าน 2547) 18 มิ.ย. 56
แจ้งร่นคาบเรียน 17 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค. เป็นคาบละ 45 นาที (อ่าน 1597) 15 มิ.ย. 56