ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ก.ค. 56 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

ชุดข้าราชการ
17 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 กีฬา-กรีฑา อำเภอขนอม
ณ สนามกีฬาอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 ก.ค. 56 ถึง 28 ก.ค. 56 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเข้ากิจกรรมปฏิบัติธรรม

08 ส.ค. 56 นักเรียนชั้นม.6เข้าร่วมโครงการเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สู่มหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

12 ส.ค. 56 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีถวายพระ12ส.ค. ณ ที่ว่าการอำเภอขนอม

21 ส.ค. 56 ถึง 23 ส.ค. 56 งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 23

20 พ.ย. 56 ถึง 22 พ.ย. 56 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ระดับภาค

11 ธ.ค. 56 คณะครูและตัวแทนนักเรียนเดินทางส่งครูนพรัตน์ นวลจันทร์ ย้ายไปทำการสอนที่ร.ร.มหาวชิราวุธ สงขลา

27 ธ.ค. 56 กิจกรรมทำบุญและการแสดงวันปีใหม่

ชุดนักเรียน
22 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

28 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ธุดงคสถานนครธรรม อ.พระพรหม
23 มิ.ย. 57 ถึง 24 มิ.ย. 57 กีฬาสี

26 มิ.ย. 57 วันสุนทรภู่

01 ก.ค. 57 สวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ

23 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 กีฬา-กรีฑาอำเภอ 2557

14 ส.ค. 57 ถึง 16 ส.ค. 57 แข่งมัธยมวิชาการ

01 เม.ย. 58 สอบเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2558

08 เม.ย. 58 มอบตัวนักเรียนชั้นม.1

09 เม.ย. 58 มอบตัวนักเรียนชั้นม.4

14 พ.ค. 58 เปิดเทอม ปีการศึกษา 2558

27 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 กีฬากรีฑาอำเภอขนอม

26 ส.ค. 58 ถึง 28 ส.ค. 58 งานแข่งขันมัธยมวิชาการ