กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางคัมภีรา ขุนฤทธิ์
ครู คศ.2

นางนิชาดา เจ๊ะโน๊ะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอวยพร อิศรเดช
ครู คศ.1

นางสาวภัคจิรา กลิ้งตา
ครูอัตราจ้าง