News
Webboard
Topic Date
เรียนต่อนิวซีแลนด์ (201/0) 01 พ.ค. 61
คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA (811/0) 22 ก.ย. 59
การพัฒนาประสิทธิภาพบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของครูบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียงให้นักเรียนของโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา (632/0) 09 ม.ค. 59
การพัฒนาบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพในการบริหารงานวิชาการเพื่อสร้างเสริม คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน (782/0) 19 ธ.ค. 58
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนสอนสู่ประสิทธิผลผู้เรียน อย่างเข้มแข็ง (953/0) 19 ธ.ค. 58
เศรษฐกิจพอเพียง : มิติและพลวัตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่อย่างยั่งยืน (680/0) 19 ธ.ค. 58
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ การทำวิจัยในชั้นเรียนสู่การเรียนการสอนอย่างเข้มแข็ง (648/0) 19 ธ.ค. 58
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบอนาคอนดาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง (590/0) 19 ธ.ค. 58
เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยใช้ชุดการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขนอมพิทยา ผู้วิจัย นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์ (1340/0) 29 พ.ย. 57
เผยแพร่ผลงานวิชาการชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ หลัก 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2313/0) 18 พ.ย. 57
Activity
Education News
แผนที่จาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สู่ โรงเรียนขนอมพิทยา (by Google map)


View Larger Map
รับเรื่องร้องเรียน
    กุมภาพันธ์ 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
Calendar
Not found !
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
โรงเรียนในสังกัด
Link