News
Webboard
Topic Date
เรียนต่อประเทศนิวซีเเลนด์กับ Apex (11/0) 29 มี.ค. 62
เรียนต่อนิวซีแลนด์ (228/0) 01 พ.ค. 61
คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาได้ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์ DIPA (879/0) 22 ก.ย. 59
การพัฒนาประสิทธิภาพบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของครูบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียงให้นักเรียนของโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา (662/0) 09 ม.ค. 59
การพัฒนาบทบาทผู้บริหารแบบมืออาชีพในการบริหารงานวิชาการเพื่อสร้างเสริม คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน (811/0) 19 ธ.ค. 58
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบยึดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนสอนสู่ประสิทธิผลผู้เรียน อย่างเข้มแข็ง (991/1) 19 ธ.ค. 58
เศรษฐกิจพอเพียง : มิติและพลวัตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่อย่างยั่งยืน (708/0) 19 ธ.ค. 58
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ การทำวิจัยในชั้นเรียนสู่การเรียนการสอนอย่างเข้มแข็ง (672/0) 19 ธ.ค. 58
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบอนาคอนดาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง (620/0) 19 ธ.ค. 58
เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยใช้ชุดการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขนอมพิทยา ผู้วิจัย นางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์ (1365/0) 29 พ.ย. 57
Activity
Education News
แผนที่จาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สู่ โรงเรียนขนอมพิทยา (by Google map)


View Larger Map
รับเรื่องร้องเรียน
    เมษายน 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Calendar
Not found !
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
Link