สถิติการมาเรียน
สถิติการมาเรียน

การมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

หากดูผ่านหน้าเว็บไซต์ไม่ได้ให้คลิกลิงค์นี้ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kiBXgUOb3Jn7up-K_4Lqrco5qv21VmHiUQLst_j4grs/edit?usp=sharing