สถิติการมาเรียน
สถิติการมาเรียน

การมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

หากดูผ่านหน้าเว็บไซต์ไม่ได้ให้คลิกลิงค์นี้ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/13DNeiEvY81Nh751fodFDMX_qfLW4Hv-PDFBwK_U60qk/edit?usp=sharing