ภาพกิจกรรม
พิธีรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3 และ 6 ปี 2559
ความทรงจำ ความประทับใจ ส่งนักเรียนถึงฝั่งฝัน ให้แนวทางการพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาระหว่าง สถาบันการศึกษาให้เหนี่ยวแน่น
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2560,15:05   อ่าน 529 ครั้ง