ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา
2 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (ครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 99) 02 พ.ค. 66
28 เมษายน 2566 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม) โรงอาหาร โรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 113) 28 เม.ย. 66
25 เมษายน 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 149) 25 เม.ย. 66
25 เมษายน 2566 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 225) 25 เม.ย. 66
1ึ7 เมษายน 2566 รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 317) 18 เม.ย. 66
7 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีโรงเรียนขนอมพิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 123) 08 เม.ย. 66
28 มี.ค. 2566 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา2566 (อ่าน 726) 28 มี.ค. 66
23 มีนาคม 2566 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 265) 23 มี.ค. 66
23 มีนาคม 2566 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ (ประเภทห้องปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 184) 23 มี.ค. 66
14 มี.ค. 2566 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ(ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 189) 14 มี.ค. 66
7 มี.ค. 2566 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา (MLP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 705) 07 มี.ค. 66
3 มีนาคม 2566 รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการมอบทุนการศึกษาอำเภอขนอม ประจำปี 2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม (อ่าน 521) 03 มี.ค. 66
28 ก.พ. 2566 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 321) 28 ก.พ. 66
24 02 66 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการมอบทุนการศึกษาอำเภอขนอมประจำปี 2565 (อ่าน 613) 24 ก.พ. 66
21 02 66 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนขนอมพิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 575) 22 ก.พ. 66
15 02 66 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยาเพื่อรับรางวัล “เด็กดีศรี ข.พ.” ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 206) 16 ก.พ. 66
13 ก.พ. 2566 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท โควตา แยกตามแผนการเรียน (อ่าน 453) 14 ก.พ. 66
10 ก.พ. 2566 ประกาศผลสอบวัดความรู้ระดับชั้นป.6 ในโครงการสอบแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 607) 10 ก.พ. 66
27 มกราคม 2566 การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนขนอมพิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1464) 05 ก.พ. 66
03 02 2566 การหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 354) 03 ก.พ. 66
02 02 2566 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 740) 02 ก.พ. 66
27 01 2566 ประกาศรายฃื่อผู้สมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 178) 30 ม.ค. 66
25 01 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 339) 30 ม.ค. 66
27 01 2566 ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4 - ป.6) ในโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 347) 27 ม.ค. 66
17 ม.ค. 66 รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการมอบทุนการศึกษา อำเภอขนอม ประจำปี 2565 (อ่าน 827) 23 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 รับสมัครนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 435) 13 ม.ค. 66
06 08 65 ประกาศ เรื่อง การเลิกเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 553) 06 ส.ค. 65
009 2565 ประกาศกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนอมพิทยา ประจำปี 2565 (อ่าน 477) 19 ก.ค. 65
10 2565 แนวปฏิบัติการสวมหน้ากากอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 764) 01 ก.ค. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด (อ่าน 965) 02 มิ.ย. 65
008/2565 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 1026) 18 พ.ค. 65
007 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 934) 13 พ.ค. 65
006 2565 กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1029) 13 พ.ค. 65
005 2565 แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 1195) 10 พ.ค. 65
004 2565 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 865) 06 พ.ค. 65
003 2565 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 788) 22 เม.ย. 65
002 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 916) 18 เม.ย. 65
001 2565 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 868) 01 เม.ย. 65
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 709) 01 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1251) 28 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1078) 24 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท โควตา รอบที่ 2 แยกตามแผนการเรียน (อ่าน 2961) 14 มี.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3493) 08 มี.ค. 65
แนวทางปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (อ่าน 3787) 04 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 4075) 01 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง แก้ไขการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2565 และยกเลิกประกาศ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 4262) 22 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท โควตา แยกตามแผนการเรียน (อ่าน 4395) 19 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ฯ ลงวันที่ 17 02 65 (อ่าน 3835) 17 ก.พ. 65
ประกาศ การปิดเรียนแบบ On – site และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) (อ่าน 3945) 13 ก.พ. 65
ยกเลิกประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และชั้นม.4 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 4351) 11 ก.พ. 65