ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4 - ป.6) ในโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 26) 27 ม.ค. 66
17 ม.ค. 66 รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการมอบทุนการศึกษา อำเภอขนอม ประจำปี 2565 (อ่าน 174) 23 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 รับสมัครนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 204) 13 ม.ค. 66
06 08 65 ประกาศ เรื่อง การเลิกเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 381) 06 ส.ค. 65
009 2565 ประกาศกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนอมพิทยา ประจำปี 2565 (อ่าน 324) 19 ก.ค. 65
10 2565 แนวปฏิบัติการสวมหน้ากากอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 567) 01 ก.ค. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด (อ่าน 795) 02 มิ.ย. 65
008/2565 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 831) 18 พ.ค. 65
007 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 764) 13 พ.ค. 65
006 2565 กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 865) 13 พ.ค. 65
005 2565 แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 1029) 10 พ.ค. 65
004 2565 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 743) 06 พ.ค. 65
003 2565 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 661) 22 เม.ย. 65
002 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 765) 18 เม.ย. 65
001 2565 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 726) 01 เม.ย. 65
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 598) 01 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1091) 28 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 931) 24 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท โควตา รอบที่ 2 แยกตามแผนการเรียน (อ่าน 2822) 14 มี.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3325) 08 มี.ค. 65
แนวทางปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (อ่าน 3661) 04 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 3911) 01 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง แก้ไขการรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2565 และยกเลิกประกาศ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 4111) 22 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภท โควตา แยกตามแผนการเรียน (อ่าน 4222) 19 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ฯ ลงวันที่ 17 02 65 (อ่าน 3696) 17 ก.พ. 65
ประกาศ การปิดเรียนแบบ On – site และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) (อ่าน 3799) 13 ก.พ. 65
ยกเลิกประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และชั้นม.4 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 4192) 11 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 4978) 10 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา การเปิดเรียน On - site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3740) 10 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา ให้ใช้แผนเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (อ่าน 3927) 09 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อโรงเรียนขนอมพิทยา ลงวันที่ 7 ก.พ. 65 (อ่าน 3722) 09 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการสอบแข่งขันทักษะวิชาการ (อ่าน 3837) 03 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานที่ตั้งหน่วยงานตามปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3762) 02 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา : กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (อ่าน 3797) 26 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3954) 26 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน 64 (อ่าน 4024) 07 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 64 (อ่าน 3901) 23 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ลงวันที่ 27 ก.ค.64 (อ่าน 3825) 28 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ลงวันที่ 9 ก.ค.64 (อ่าน 3818) 09 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3844) 23 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 4006) 10 มิ.ย. 64
ประกาศ ผลการสอบแยกห้องเรียนและแผนการเรียน ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4549) 01 มิ.ย. 64
ประกาศ เปลี่ยนแปลงปฏิทินกำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ใหม่ล่าสุด (14 พฤษภาคม 2564) (อ่าน 5429) 14 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา (ยกเลิกประกาศฉบับนี้) 13 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 4245) 13 พ.ค. 64
ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโีรนา 2019 (อ่าน 3864) 08 พ.ค. 64
ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินกำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 4199) 01 พ.ค. 64
การดำเนินการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (อ่าน 4247) 23 เม.ย. 64
ประกาศและใบรับสมัคร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 3876) 20 เม.ย. 64
ประกาศแนวปฏิบัติในการรับ(ปพ.1)และ(ปพ.2) ของนักเรียนชั้นม.3 และม.6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 3886) 19 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3825) 15 เม.ย. 64