ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา
11 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 17) 11 เม.ย. 67
4 เม.ย. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนขนอมพิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พ.ศ. 2567 (อ่าน 16) 09 เม.ย. 67
3 เมษายน 2567 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย) (อ่าน 47) 03 เม.ย. 67
3 เมษายน 2567 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูไทย) ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 67) 03 เม.ย. 67
26 มีนาคม 2567 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 630) 26 มี.ค. 67
20 มีนาคม 2567 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 111) 20 มี.ค. 67
20 มีนาคม 2567 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 87) 20 มี.ค. 67
18 มีนาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งรักษาความปลอดภัย) (อ่าน 51) 18 มี.ค. 67
18 มีนาคม 2567 รับสมัครสอบตัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูไทย) ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 108) 18 มี.ค. 67
14 มีนาคม 2567 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 103) 14 มี.ค. 67
6 มีนาคม 2567 การปิดเรียน - เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (อ่าน 78) 07 มี.ค. 67
21 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล (อ่าน 83) 21 ก.พ. 67
20 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนขนอมพิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 52) 21 ก.พ. 67
19 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี SMTP ม.1 และ ม.4 และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา MLP ม.1 โรงเรียนขนอมพิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 360) 19 ก.พ. 67
16 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 139) 16 ก.พ. 67
8 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 70) 08 ก.พ. 67
6 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 105) 07 ก.พ. 67
30 มกราคม 2567 การหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 37) 31 ม.ค. 67
30 ม.ค. 2567 ประกาศผลสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 301) 30 ม.ค. 67
26 ม.ค.67 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรปริญญาตรี) โครงการมอบทุนการศึกษาอำเภอขนอม ประจำปี 2566 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม (อ่าน 92) 27 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 119) 26 ม.ค. 67
26 ม.ค. 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท โควตา แยกตามแผนการเรียน (อ่าน 115) 26 ม.ค. 67
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 365) 23 ม.ค. 67
3 มกราคม 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการมอบทุนการศึกษาอำเภอขนอม ประจำปี 2566 (อ่าน 96) 03 ม.ค. 67
28 ธันวาคม 2566 ประกาศโครงการสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1523) 27 ธ.ค. 66
27 พ.ย. 2566 ประกาศหยุดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 327) 27 พ.ย. 66
7 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการมอบทุนการศึกษา อำเภอขนอม ประจำปี 2566 (อ่าน 264) 08 พ.ย. 66
2 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (ครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 304) 02 พ.ค. 66
28 เมษายน 2566 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม) โรงอาหาร โรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 300) 28 เม.ย. 66
25 เมษายน 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 342) 25 เม.ย. 66
25 เมษายน 2566 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 424) 25 เม.ย. 66
1ึ7 เมษายน 2566 รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 573) 18 เม.ย. 66
7 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีโรงเรียนขนอมพิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 251) 08 เม.ย. 66
28 มี.ค. 2566 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา2566 (อ่าน 976) 28 มี.ค. 66
23 มีนาคม 2566 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 421) 23 มี.ค. 66
23 มีนาคม 2566 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ (ประเภทห้องปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 380) 23 มี.ค. 66
14 มี.ค. 2566 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ(ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 346) 14 มี.ค. 66
7 มี.ค. 2566 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา (MLP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 951) 07 มี.ค. 66
3 มีนาคม 2566 รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการมอบทุนการศึกษาอำเภอขนอม ประจำปี 2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม (อ่าน 731) 03 มี.ค. 66
28 ก.พ. 2566 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 451) 28 ก.พ. 66
24 02 66 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการมอบทุนการศึกษาอำเภอขนอมประจำปี 2565 (อ่าน 734) 24 ก.พ. 66
21 02 66 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนขนอมพิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 707) 22 ก.พ. 66
15 02 66 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยาเพื่อรับรางวัล “เด็กดีศรี ข.พ.” ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 357) 16 ก.พ. 66
13 ก.พ. 2566 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท โควตา แยกตามแผนการเรียน (อ่าน 588) 14 ก.พ. 66
10 ก.พ. 2566 ประกาศผลสอบวัดความรู้ระดับชั้นป.6 ในโครงการสอบแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 812) 10 ก.พ. 66
27 มกราคม 2566 การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนขนอมพิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1693) 05 ก.พ. 66
03 02 2566 การหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 477) 03 ก.พ. 66
02 02 2566 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 908) 02 ก.พ. 66
27 01 2566 ประกาศรายฃื่อผู้สมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 283) 30 ม.ค. 66
25 01 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 1171) 30 ม.ค. 66