ประกาศของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา : กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน 64
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 64
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ลงวันที่ 27 ก.ค.64
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ลงวันที่ 9 ก.ค.64
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
ประกาศ ผลการสอบแยกห้องเรียนและแผนการเรียน ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
ประกาศ เปลี่ยนแปลงปฏิทินกำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ใหม่ล่าสุด (14 พฤษภาคม 2564)
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา (ยกเลิกประกาศฉบับนี้) 13 พฤษภาคม 2564
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโีรนา 2019
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 64
ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินกำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ COVID-19
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 64
การดำเนินการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
ประกาศและใบรับสมัคร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
ประกาศแนวปฏิบัติในการรับ(ปพ.1)และ(ปพ.2) ของนักเรียนชั้นม.3 และม.6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 64
ประกาศและใบรับสมัคร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.๔ ห้องเรียนพิเศษ (MLP, SMTP) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา แยกตามแผนการเรียน
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 64